ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Rekrutacja

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (dla doktorantów) pod linkiem – https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/