ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE
PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ „ARTES LIBERALES”

WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM HISTORYCZNYM UW

Rekrutacja

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (dla doktorantów) pod linkiem – https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/home/    

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej – mgr Bogusława Rokoszewska
mail: rokoszewska@al.uw.edu.pl
tel: 22 55 25 910 wew. 115 (Kontakt)

Rekrutacja na interdyscyplinarne studia doktoranckie: https://nature-culture.al.uw.edu.pl/